ZAHTEVI I OBRASCI


Ovde možete preuzeti zahteve i obrasce vezane za : PARKIRANjE, TAKSI USLUGE I SAOBRAĆAJ

PARKIRANjE

Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za izdavanje odobrenja za rezervaciju parking mesta na posebnom parkiralištu

Preuzmite dokument

Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za izdavanje odobrenja za rezervaciju parking mesta na opštim parkiralištima ( parkirališta van sistema naplate)

Preuzmite dokument

TAKSI

Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za polaganje ispita o poznavanju Grada Novog Sada

Preuzmite dokument

Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za odobrenje za obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Novog Sada, dodelu broja krovne oznake i izdavanje taksi dozvole za vozilo i taksi dozvole za vozača

Preuzmite dokument

Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za za produženje roka važenja taksi dozvole za vozilo i taksi dozvole za vozača

Preuzmite dokument

Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za zamenu vozila/vozača u odobrenju za obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Novog Sada

Preuzmite dokument

Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za izdavanje odobrenja za korišćenje taksi mesta na stajalištima na teritoriji Grada Novog Sada

Preuzmite dokument

Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za izdavanje uverenja za registraciju vozala za obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Novog Sada

Preuzmite dokument

LIMO SERVIS

Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za odobrenje za obavljanje limo servisa na teritoriji Grada Novog Sada

Preuzmite dokument

SAOBRAĆAJ


Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za izmenu rešenja o tehničkoj regulaciji saobraćaja

Preuzmite dokument

Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za izdavanje odobrenja za prolaz i zaustavljanje motornih vozila u ulicama u kojima je zabranjen saobraćaj

Preuzmite dokument

Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za rešenje o registraciji i overi reda vožnje za gradski i prigradski prevoz

Preuzmite dokument

Ovde možete preuzeti dokument

Zahtev za odobrenje za kretanje teretnih vozila ulicama u kojima je utvrđenim režimom saobraćaja zabranjeno kretanje istim

Preuzmite dokument

traka1170x130 1traka1170x130 2