Због одржавања триатлон трке, одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја