Збoг сaнaциje хaвaриje нa врeлoвoду, одрeђуje сe приврeмeнa зaбрaнa сaoбрaћaja на Булeвaру Mихajлa Пупинa

Privremena izmena režima saobraćaja u delu Bulevara Mihajla Pupina
12/09/2018
Zbog sanacije havarije na vrelovodu, određuje se privremena zabrana saobraćaja na Bulevaru Mihajla Pupina
01/10/2018