Измена режима саобраћаја у улици Мише Димитријевић

Измена режима саобраћаја на Булевару краља Петра првог од 07.03.2018.
11/03/2018
Измена режима саобраћаја у раскрсници Морнарска-Хероја Пинкија
15/03/2018

Због извођења радова на изградњи водоводног и канализационог прикључка, одређује се привремена измена режима саобраћаја у Улици Мише Димитријевића, код кућног броја 69, у Новом Саду. Наиме, код овог кућног броја, наведена улица се пресеца, тако да постаје „слепа“ из правца Улице коло српских сестара, као и из правца Улице Ђорђа Сервицког. Због наведене измене режима, мења се траса линије број 13, у оба смера, на следећи начин: од раскрснице Булевар ослобођења-Булевар цара Лазара, Булеваром цара Лазара до раскрснице са Улицом коло српских сестара и даље постојећом трасом. Привремена измена режима саобраћаја важи 15. марта 2018. године.