Измена режима саобраћаја у раскрсници Морнарска-Хероја Пинкија

Измена режима саобраћаја у улици Мише Димитријевић
13/03/2018
Привремена измена режима саобраћаја за 25.03.2018. год. у времену од 10:45 до 14:00 часова
23/03/2018

У периоду од 15. марта до 30. априла 2018. године, одређује се привремена измена режима саобраћаја у раскрсници Морнарска-Хероја Пинкија, због радова на изградњи трафо станице.