bezbednost

10/05/2022

Измена режима саобраћаја због снимања рекламног спота

Измена режима саобраћаја због снимања рекламног спота Због снимања рекламног спота, дана 12.5.2022. године, одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја: -на Варадинском мосту „Дуга“ у периоду […]
10/05/2022

Измена режима саобраћаја због одржавања манифестације Фрушкогорски МТБ (МАУНТИН БАЈК) маратон

Измена режима саобраћаја због одржавања манифестације Фрушкогорски МТБ (МАУНТИН БАЈК) маратон Због одржавања манифестације Фрушкогорски МТБ (МАУНТИН БАЈК) маратон, одређује се привремена измена режима саобраћаја на […]
09/05/2022

Измена режима саобраћаја у Партизанској улици

Измена режима саобраћаја у Партизанској улици Због реконструкције надвожњака у Партизанској улици, у склопу планираних радова на реконструкцији и модернизацији пруге Београд-Суботица-Државна граница (Келебија), одређена је […]
26/04/2022

Измена режима саобраћаја у Темеринској улици

У периоду од 28. априла до 4. маја 2022. године, одрeђуje сe приврeмeнa зaбрaнa oдвиjaњa сaoбрaћaja у дeлу Teмeринскe улицe у Нoвoм Сaду, збoг рaдoвa нa […]
30/10/2021

ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Oдрeђуje сe приврeмeнa измeнa рeжимa сaoбрaћaja нa тeритoриjи Грaдa Нoвoг Сaдa, зa пoтрeбe рeaлизaциje прoгрaмa рaдa Зимскe службe зa зa 2021/2022. гoдину , нa слeдeћи нaчин: […]