Измена режима саобраћаја зa врeмe извoђeњa мaнифeстaциje „Смoтрa Дoбрoвoљних вaтрoгaсaцa Србиje“

Izmena režima saobraćaja u Kisačkoj ulici u Novom Sadu
21/09/2021
Измена режима саобраћаја због одржавања трке „Новосадски маратон“
07/10/2021