Измена режима саобраћаја због одржавања трке „Новосадски маратон“

Измена режима саобраћаја зa врeмe извoђeњa мaнифeстaциje „Смoтрa Дoбрoвoљних вaтрoгaсaцa Србиje“
24/09/2021
Izmena režima saobraćaja zbog održavanja trke „Novosadski maraton“
07/10/2021