Pravilnik

Pravilnik o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenja postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama

Preuzmite dokument

Izmena pravilnika

1. Izmena pravilnika o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenja postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama

Preuzmite dokument

Izmena pravilnika

2. Izmena pravilnika o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenja postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama

Preuzmite dokument

 

Na ovoj stranici možete preuzti gradske odluke i pravilnike


Izaberite kategoriju dokumenta

Parkiranje Prevoz Putevi Taksi Saobraćaj Radovi

PARKIRANjE

Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

("Sl.list Grada Novog Sada", br.. 4/2010, 5/2010 - ispr., 19/2010 - ispr., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013 - ispr., 28/2014, 11/2015, 74/2016, 21/2017, 61/2017,42/2018, 59/2018 i 61/2019 )

Preuzmite dokument

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja posebnih parkirališta za povlašćene korisnike

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 46/2019 i 56/2019)

Preuzmite dokument

Pravilnik o rezerfaciji parking mesta na javnim parkiralištima

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2016, 12/2017, 22/2017, 24/2017 i 49/2017)

Preuzmite dokument

PREVOZ

Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 28/2014, 69/2014 i 74/2016, "Sl. glasnik RS", br. 104/2017 - odluka US i "Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2018, 48/2018, 27/2019, 49/2019, 61/2019 i 22/2020)
Preuzmite dokument

Odluka o utvrđivanju naknade za vanredni prevoz na opštinskim putevima i ulicama na teritoriji Grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2006, 8/2008 i 36/2015)

Preuzmite dokument

Odluka o zonsko-tarifnom sistemu, sa koeficijentima i granicama zona u gradskom i prigradskom saobraćaju

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2020)

Preuzmite dokument

PUTEVI

Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 55/2009)

Preuzmite dokument

Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 55/2009)

Preuzmite dokument

Odluka o lokalnim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/93, 20/93, 3/94, 10/2001 i 47/2006 - dr. odluka)

Preuzmite dokument

TAKSI

Odluka o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2019, 13/2019 - ispr., 20/2019 - ispr. ,31/2019, 61/2019,1/2020-ispr. i 55/2020)

Preuzmite dokument

Pravilnik o načinu polaganja ispita iz oblasti poznavanja propisa koji regulišu taksi prevoz i oblasti poznavanja Grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2019 i 51/2019)

Preuzmite dokument

Program za polaganje ispita iz oblasti poznavanja propisa koji regulišu taksi prevoz i oblasti poznavanja Grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 76/2016 i 7/2018)

Preuzmite dokument

Rešenje o određivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2020)
Preuzmite dokument

Rešenje o određivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2020)
Preuzmite dokument

SAOBRAĆAJ


Rešenje o zaštiti i utvrđivanju posebnog režima saobraćaja u užem centru Grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 37/2009, 41/2009 - ispr. i 44/2017,48/2017 i 22/2018)

Preuzmite dokument

Rešenje o utvrđivanju režima saobraćaja za teretna vozila na teritoriji Grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2012)

Preuzmite dokument

Odluka o korišćenju obale i vodenog prostora na unutrašnjim vodama

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/91, 13/92, 3/94, 10/2001, 22/2002, 11/2003, 13/2003 - ispr. i 47/2006 - dr. odluka)

Preuzmite dokument

RADOVI


Odluka o raskopavanju površina javne namene

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014,74/2016 i 61/2019)

Preuzmite dokument