Oдређује са забрана одвијања саобраћаја у Вршачкој улици, исред кућног броја 40 у Новом Саду

Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Стражиловска, од Радничке улице до Улице Максима Горког у Новом Саду
21/12/2023
Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у подграђу Петроварадинске тврђаве
27/12/2023