Одређује се привремена измена режима саобраћаја у Улици Војводе Книћанина у Новом Саду