Određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja na Bulevaru Jaše Tomića

Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја на Булевару Јаше Томића
06/06/2023
Одређује се привремена измена режима саобраћаја у Улици Војводе Книћанина у Новом Саду
08/06/2023