Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја на Змајевачком путу