Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Лазе Костића

Одређује се привремена измена режима саобраћаја на делу коловоза и тротоара у Улици Слободана Бајића 19-21
01/09/2023
Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја на Змајевачком путу
05/09/2023