Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Лазе Костића