Privremena izmena režima saobraćaja zbog odražvanja manifestacije “Futoška kupusijada 2018”

Приврeмeнa измeнa рeжимa сaoбрaћaja због одражвања манифестације “Футoшкa купусиjaдa 2018”
31/10/2018
Привремена измена режима саобраћаја на територији Града Новог Сада за потребе рада зимске службе за 2018/2019 годину
31/10/2018