Привремена измена саобраћаја због одржавања скупа у покрету ради промоције и популаризације бицикла као еколошки прихватљивог превозног средства