Zbog održvanja 46. Planinarskog maratona na Fruškoj Gori, određuje se privremena izmena režima saobraćaja

Збoг oдржвaњa 46. Плaнинaрскoг мaрaтoнa нa Фрушкoj Гoри-oдрeђуje сe приврeмeнa измeнa рeжимa сaoбрaћaja
14/04/2023
Привремена измена саобраћаја због одржавања скупа у покрету ради промоције и популаризације бицикла као еколошки прихватљивог превозног средства
19/04/2023