Izmena režima saobraćaja zbog održavanja trke „Novosadski maraton“

Izmena režima saobraćaja u Kisačkoj ulici u Novom Sadu
21/09/2021
IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA ZA VREME RADA ZIMSKE SLUŽBE
30/10/2021

Izmena režima saobraćaja zbog održavanja trke „Novosadski maraton“
Određuje se privremena izmena režima saobraćaja na trasi trke maratona, ulicama Miloša Bajića, Beogradskim kejom, Kejom žrtava racije, Bulevarom cara Lazara, Ulicom Dr Sime Miloševića, Jirečekovom ulicom, Fruškogorskom ulicom i Bulevarom despota Stefana do raskrsnice sa Balzakovom ulicom, zatim u suprotnom smeru Bulevarom despota Stefan, Fruškogorskom ulicom, Jirečekovom ulicom, Ulicom Dr Sime Miloševića, Ulicom Dr Ilije Đuričića, Trgom Dositeja Obradovića, Ulicom Zorana Đinđića, Bulevarom cara Lazara, Kejom žrtava racije i Beogradskim kejom do raskrsnice sa Ulicom Bajči Žilinskog, a od ove raskrsnice Beogradskim kejom do Ulice Miloša Bajića, zbog održavanja trke “Novosadski maraton”.
Zbog navedene izmene režima, privremeno se menjaju trase autobuskih linija, i to:
-linija br. 1 i 8, tako da se, od raskrsnice ulica Fruškogorske i Narodnog fronta, trasa pruža Ulicom Narodnog fronta, Bulevarom oslobođenja i Bulevarom cara Lazara do raskrsnice sa Fruškogorskom ulicom, i dalje postojećom trasom, a vreme do sledećeg polaska izdržavaju na stajalištu za vozila javnog prevoza putnika u raskrsnici ulica Fruškogorske i Narodnog fronta,
-linije br. 6, tako da se, od raskrsnice ulica Jevrejske ulice i Uspenske ulice, trasa pruža Uspenskom ulicom, Šafarikovom ulicom do terminala, zatim Uspenskom ulicom do raskrsnice sa Jevrejskom ulicom, i dalje postojećom trasom, a vreme do sledećeg polaska izdržava na terminalu u Šafarikovoj ulici,
-privremeno obustavi polaske autobuskih linija br. 11a i 11b,
-linije br. 13, tako da se, od raskrsnice ulica Fruškogorske i Bulevara cara Lazara, trasa pruža Fruškogorskom ulicom, Ulicom Narodnog fronta i Bulevarom oslobođenja do raskrsnice sa Bulevarom cara Lazara, i dalje postojećom trasom, a vreme do sledećeg polaska izdržava na stajalištu za vozila javnog prevoza putnika u raskrsnici ulica Fruškogorske i Narodnog fronta.
Privremena izmena režima saobraćaja u Ulici Miloša Bajića, od Ulice Dušana Vasiljeva do Beogradskog keja, važi od 8:00 do 17:00 časova dana 10.10.2021. godine, a privremena izmena režima saobraćaja u ostalim bulevarima i ulicama iz tačke 1. ovog rešenja važi od 9:45 do 16:00 časova dana 10.10.2021. godine.